Kolme Kandi Klubi - Missomaa arengustsenaariumid


Missomaa arengustsenaariumid

Hööbumise graafik2. juulil 2003 vaagisid Misso koolimajas 29 Missomaa tulevikust huvitatud inimest viit tulevikurada.

Hinnati nende võimalikkust ja vajalikkust (5 – hea, 3 – rahuldav, 2 – ebarahuldav, 1 – mittevajalik, võimatu) ning vastavalt võimalikkusele reastusid arengustsenaariumid järgmiselt:

  • Haja- ja vaikse puhkuse piirkond  – võimalikkus 3,39; vajalikkus 4,17.
  • Asustuse reguleeritud hääbumine –  võimalikkus 2,67;  vajalikkus 1,71.
  • Euroopa Liidu ja Venemaa piiripunkti tagamaa  –  võimalikkus 2,55; vajalikkus 2,25.
  • Keskkonnasäästliku koolituse piirkond – võimalikkus 2,38; vajalikkus 3,19.
  • Oma vajadusi vanaviisi rahuldav piirkond –  võimalikkus 2,29; vajalikkus 2,63.