Kolme Kandi Klubi - Osalemine projektis "2=1"


Osalemine projektis "2=1"

 • Projekti algataja oli Kolme Kandi Klubi ja juhtpartner Vastseliina vallavalitsus. Projekt realiseeriti Phare Läänemere regiooni piiriületava koostöö programmi raames kuue partneri – Eesti osas Haanja, Meremäe, Misso ja Vastseliina vallvalitsuse ning Kolme kandi Klubi ja Läti osas Veclaicene vallavalitsuse poolt 2006. aastal.
 • Projektiga  püüti teadvustada, et Eesti kagunurk (Haanja, Meremäe, Misso ja Vastseliina vald), Läti kirdenurk (Jaunlaicene, Mârkalne, Pededze, Ziemeri ja Veclaicene vald) ning Vene läänenurk (Laura ja Pankjavitsa vald) pakuvad oma ajaloolise ja loodusliku terviklikkusega huvitavaid  turismivõimalusi.
 • Et projektiga haarati Missomaa ja seda ümbritsevad vallad, osales Kolme Kandi Klubi  kõigis kaheksas allprojektis:
  1. Fotoalbum Eesti kagunurk (tekstid eesti, läti ja inglise keeles).
  2. Raamat Läbi Vaikuse riigi (rännumõtisklus Eesti kagu-, Läti kirde- ja Vene läänenurga ajaloost ning nüüd vaiksest maast eesti keeles).
  3. Taskuteatmik 2=1 ehk Eesti kagu- ja Läti kirdenurk – üks turismipiirkond (variandid eesti-läti ja eesti-inglise keeles).
  4. Matkakaartide komplekt 3=1 – Matkarajad ümber Eesti, Läti ja Venemaa piiride kolmikpunkti (13 Eesti ja 1 Läti rajakaart koos peamiste vaatamisväärsuste eestikeelse kirjeldusega; nähti ette uute matkakaartide lisamise võimalus edaspidi).
  5. Uued matkarajad pakuti projektiga haaratud Eesti ja Läti valdade poolt lähteülesandena. Misso valla osas kavandati neli rada:
   • Hino järv ja Maksa mets,
   • Luhamaa,
   • Mustjärv ja Sika sulg,
   • Pulli järv.
  6. Muuseumide arengukavad koostati Seto muuseumitarõ, Rogosi mõisa koduloomuuseumi ja Vastseliina koduloomuuseumi laiendamise ning Misso pärandkoja loomise kohta.
  7. Giidide koolitusel osalesid turismikorraldajad projektiga haaratud Eesti ja Läti valdadest. Kahepäevane koolitus seisnes Vastseliina, Meremäe, Haanja, Misso, Jaunlaicene ja Veclaisene valla ning Alûksne linna vaatamisväärsuste külastamises ning tutvustamises.
  8. Piirkonna turundustrateegiaga määratleti projektist tulenevad jätkutegevused.